Jdi na obsah Jdi na menu
 

Základní údaje

Základní škola a mateřská škola,Všestary sdružuje základní školu, školní družinu a mateřské školy – na Chlumu a ve Všestarech.
Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Vzděláváme v současné době kolem 250 žáků, kteří jsou rozděleni do jednotlivých tříd s průměrem 21 dětí na třídu. 
Za poslední roky jsme se stali školou spádovou pro 21 vesnic. Z toho vyplývá i nelehká situace s dopravní obslužností a s tvorbou rozvrhu v návaznosti na spoje.
Hlavní budova školy je situována v centru vesnice. K zařízení patří i starší stavba u kostela, kde je umístěn I. stupeň. Žáci mohou využívat tělocvičnu, která je součástí školy, a bazén se saunou, který se nachází v areálu a je se školou propojen. Dalšími budovami jsou školní jídelna a mateřská škola, které jsou lehce dostupné pro žáky i učitele, navazují na školní areál.

Ke škole patří ještě odloučené pracoviště MŠ s výdejnou jídel, které se nachází v jedné budově v obci Chlum.
V tělocvičně, propojené s budovou ZŠ, je také posilovna (soukromá) a v suterénu hlavní budovy má pronajatý prostor Centrum experimentální archeologie Univerzity Hradec Králové.
Okolí školy poskytuje dobré možnosti pro činnost školní družiny, pro realizaci tělesné výchovy i pro aktivity jednotlivých kroužků.
V budově I.st. je k dispozici 5 učeben a 3 místnosti upravené pro školní družinu. Prostory jsou čisté a esteticky upravené, na čemž se podílejí nejen učitelky, ale i žáci prvního stupně. Děti užívají pro pobyt a herní aktivity školní dvůr i přilehlé zahrady. Škola má kvalitní hygienické zázemí, do budoucna však chceme zlepšit prostor školní družiny a šaten.
Další učebny se nacházejí v hlavní budově. K dispozici je 11 učeben, z nichž 3 jsou odborné: počítačová, multimediální a hudební výchovy. Počítačová učebna je prostorově menších rozměrů, naším cílem je vybudovat formou přístavby učebnu novou, prostornější. Poloodborně je upravena učebna pro jazykovou výuku. Dále žáci mohou využívat kovodílnu a školní kuchyňku. V budoucnu uvažujeme o dobudování dalších odborných učeben – jako je keramická dílna, plnohodnotná jazyková učebna apod. I tato budova má odpovídající hygienické zázemí, šatní prostor je vybaven skříňkami,třídy jsou dostatečně velké a světlé, na výzdobě se podílejí i žáci všech tříd. V prostorné chodbě mají děti umístěn relaxační koutek a pingpongový stůl, který využívají hojně o přestávkách. Během nich mají také volný přístup k počítačům v jednotlivých učebnách, vždy za dohledu určeného správce.
Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny PC a tiskárnami, které jsou zapojeny do sítě. Mají volný přístup na internet, ke kopírce a společně se scházejí ve sborovně, která je pro ně 
i knihovnou doprovodných materiálů k výuce. Nedílnou součástí je prostor integrované školní a obecní knihovny. Ta slouží žákům i učitelům nejen po vyučování, ale i v jeho průběhu.Veřejnost má přístup do knihovny jednou týdně, vždy v pondělní podvečer. Kromě knih a časopisů mají vstup na internet a k dispozici počítač se skenerem a tiskárnou. Inventář je zpracován v knihovnickém systému na počítači. 
Tělocvična je navštěvována nejen školou, ale i veřejností, a to hlavně v odpoledních, podvečerních a večerních hodinách, nezřídka též o víkendech.

Pro relaxaci o velké a poledních přestávkách slouží atriový dvůr s pevným povrchem, kde je umístěn basketbalový koš a betonový stůl na stolní tenis. K odpočinku tu jsou rozestaveny lavičky.
Součástí je i antukové hřiště, zatím ne plně vybavené, kam je permanentně volný přístup po všechny dny týdne, stejně tomu tak je i s prostorem dvora.
K budově přiléhá malá zahrádka, na které se uskutečňuje výuka pracovních činností – pěstitelství.
Školní jídelna je prostorná, moderně a funkčně vybavená kuchyň nabízí jedno jídlo a vaří i pro cizí strávníky.
Ve školní kuchyňce je zajištěn pitný režim prodejem „krabičkových“ nápojů.
Škola je vybavena 26 počítači propojenými v síti, s výjimkou počítače na I.st. a jednoho počítače, který pomáhá s výukou handicapovanému žákovi.
Materiální vybavení je dostatečné, postupně se neustále modernizuje a doplňuje, v některých případech se na tvorbě pomůcek a jejich instalaci podílejí i sami žáci.

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

Všestary 57

495 458 158

hospodarka@zsvsestary.cz


Archiv

Kalendář
<< červen / 2018 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 510973
Měsíc: 1873
Den: 55